Marzec 2018

Marzec 2018
Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
09.03.2018
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu,...