Fundacja Świetlik

Fundacja Świetlik

Główną misją fundacji Świetlik jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące głównie obszary wiejskie. Zaliczamy do nich osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną przeważnie w stopniu trwałym i obciążone są schorzeniami takimi jak: udar mózgu, amputacja kończyn, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia kręgosłupa w wyniku różnych wypadków, w tym komunikacyjnych, itp.

Komu pomagamy?

Swoją pomoc kierujemy do osób z obszarów wiejskich i mniejszych miejscowości, starszych - po udarach mózgu, ze stwardnieniem rozsianym i młodszych - z dziecięcym porażeniem mózgowym, po wypadkach komunikacyjnych, itp. Do osób samotnych i tych, którzy czują się samotni w swojej niedoli.

Szczególną uwagę zwracamy na chorych, którzy:

  • mają ciężką sytuację finansową, życiową,
  • historię rodziny i przyczyny / przebieg choroby,
  • mieszkają na obszarach wiejskich, mają trudne warunki mieszkaniowe i bytowe.

Nasze programy

  1. Fizjoterapia w domu

  2. Likwidacja barier

  3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Fundacja Świetlik

ul. Konwiktorska 7 lok.33
00-216 Warszawa

Zadzwoń

Podstawowe informacje o fundacji
22 308 13 22

Dokumentacja, zgłoszenia, rozliczenia
790 717 217

pomoc@fundacjaswietlik.pl

Więcej informacji na stronie Fundacji http://www.fundacjaswietlik.pl/