KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
UWAGA, WAŻNE

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną
i wzrostem liczby zachorowań na COVID 19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Sławno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sławnie zwraca się z prośbą o składanie wszelkich wniosków drogą elektroniczną za pomocą systemów bankowości elektronicznej, portal Emp@tia, Epuap, e-mail.
W przypadku braku możliwości złożenia wersją elektroniczną wszelkie wnioski po wypełnieniu wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w wersji papierowej wrzucając do skrzynki wywieszonej przy Ośrodku. Druki wszystkich wniosków wraz z wzorem uzupełnienia zamieszczone są na stronie ugslawno.pl w zakładce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W sprawach wyjątkowych wymagających bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem petenci będą przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

Telefony kontaktowe
Pracownicy socjalni - 0 44 755 18 54
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie Dobry Start, świadczenie wychowawcze - 0 44 755 18 54 wew. 3 

Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o świadczenia rodzinne i świadczenie Dobry Start wraz z ulotką informacyjną znajdują się pod adresem http://gops.ugslawno.pl/content/okres-%C5%9Bwiadczeniowy-20202021