Wnioski na 500plus, świadczenia rodzinne, "Dobry Start" i fundusz alimentacyjny

Wnioski na 500plus, świadczenia rodzinne, "Dobry Start" i fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że w  bieżącym roku wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia "Dobry Start", świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP) - od dnia 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 r.

Do skorzystania z drogi elektronicznej zachęcamy szczególnie osoby, które będą ubiegały się o świadczenie wychowawcze na 2 i kolejne dziecko. Przy składaniu wniosku elektronicznego proszę bardzo dokładnie wypełnić wszystkie konieczne rubryki, gdyż w przypadku jakichkolwiek braków bądź nieprawidłowości konieczne będzie osobiste ich uzupełnienie, bądź skorygowanie. Wzory poprawnie wypełnionych wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) znajdują się w zakładce ,,Świadczenie wychowawcze - Druki do pobrania. W przypadku składania  wniosku na pierwsze dziecko drogą elektroniczną przypominamy, że zmiany sytuacji dochodowej rodziny od 1 stycznia 2017 r. do dnia dzisiejszego  (np. zmiana/utrata/podjęcie zatrudnienia) należy udokumentować zeskanowanymi załącznikami (np. umowa o pracę/świadectwo pracy). Jeżeli zmiany na bieżąco były zgłaszane pracownikom Ośrodka nie jest to konieczne. Gdy rodzina posiada ziemię (gospodarstwo rolne), której łączna powierzchnia wg nakazów płatniczych za 2017 r. wynosi ponad hektar fizyczny, w załączniku dotyczącym gospodarstwa rolnego należy wpisać ilość hektarów przeliczeniowych.

Ważne! Informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start (300+) będą wysyłane do wnioskodawców na podane adresy poczty elektronicznej z adresu gops.swiadczenia@wp.pl. Są to wiadomości generowane automatycznie i nie wymagają odpowiedzi. W przypadku otrzymania takiej informacji z innego adresu email prosimy o kontakt osobisty lub pod nr tel. 44 755 18 54. Świadczenie ,,Dobry Start” na uczniów pełnoletnich będzie wypłacane po dostarczeniu zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że druki wniosków można pobrać:

Wzory druków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego i świadczenia "Dobry Start" zamieszczone są odpowiednio w zakładkach