Witaj na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Sławnie

Aktualności

09.07.2019

Projekt „Aktywnym być!”

Projekt „Aktywnym być!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych...
Projekt „Aktywnym być!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...
Projekt „Aktywnym być!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Świadczenie wychowawcze 500+ od 1 lipca 2019 roku

16.06.2019
Świadczenie wychowawcze „500+” według nowych zasad Od 1 lipca 2019 r. przestaje obowiązywać kryterium dochodowe i świadczenie wychowawcze będzie...

Realizacja projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim

11.01.2019
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez...

Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

08.01.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości...

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

28.10.2018
Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:zasiłek pielęgnacyjny – 184,...

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku

21.09.2018
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia   21  września 2018 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w...

RODO - unijne rozporządzenie o ochronie danych

13.06.2018
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie)...