Witaj na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Sławnie

Aktualności

05.04.2019

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci...

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Realizacja projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim

11.01.2019
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez...

Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

08.01.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości...

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

28.10.2018
Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:zasiłek pielęgnacyjny – 184,...

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku

21.09.2018
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia   21  września 2018 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w...

Wnioski na 500plus, świadczenia rodzinne, "Dobry Start" i fundusz alimentacyjny

25.06.2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że w  bieżącym roku wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (...

RODO - unijne rozporządzenie o ochronie danych

13.06.2018
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie)...