Witaj na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Sławnie

Aktualności

06.02.2020

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w...

Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc w formie dostosowanej do potrzeb.Program Pomocy Dzieciom został...
Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny...
Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w...

Projekt Klucz do kariery

27.01.2020
Stowarzyszenie PROREW wraz z Fundacją Możesz Więcej od dnia 01-06-2019 realizuje projekt pn. ,,Klucz do kariery" współfinansowany ze środków...

Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej

16.01.2020
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi realizuje projekt pt. ,,...

Realizacja Projektu z Urzędu Pracy

14.01.2020
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim" w ramach Programu...

Kierunek-AKTYWNOŚĆ

14.01.2020
Ft Polska Sp. z o. o. realizuje projekt pn. Kierunek-AKTYWNOŚĆ, który ukierunkowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w...

Zaktywizowany=Zatrudniony

14.01.2020
Firma Semius Sp. z.o.o. informuje, że od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2021 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii...

Dziecko w rodzinie

25.11.2019
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, w związku z realizowanym projektem o charakterze społecznym pn. "Dziecko w Rodzinie"...