Witaj na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Sławnie

Aktualności

11.01.2019

Realizacja projektu pozakonkursowego „Aktywizacja...

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na...
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku...
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu...

Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

08.01.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości...

Apel do rodziców w sprawie szczepień dzieci

16.11.2018
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie przekazuje w załączeniu list intencyjny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w...

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

28.10.2018
Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:zasiłek pielęgnacyjny – 184,...

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku

21.09.2018
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia   21  września 2018 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w...

Wnioski na 500plus, świadczenia rodzinne, "Dobry Start" i fundusz alimentacyjny

25.06.2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że w  bieżącym roku wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (...

RODO - unijne rozporządzenie o ochronie danych

13.06.2018
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie)...