Witaj na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Sławnie

Aktualności

23.09.2016

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego...

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.       Na...
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z...
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r.w sprawie...

„Indeks Marzeń”

12.09.2016
„Indeksy Marzeń” czekająFundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, w ramach projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”, rozpoczyna 5. edycję „Indeksu...

bezpłatne szkolenie sprzedawcy

05.09.2016
Kierownictwo Ośrodka Kształcenia Zawodowego nr 18 w Opocznie zaprasza na bezpłatne szkolenie sprzedawcy.

Komunikaty

23.08.2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że:od 1 września 2016 r. będą przyjmowane wnioski o pokrycie kosztów posiłku dzieci w szkołach...

Realizacja Programu "Rodzina 500 plus" w Gminie Sławno

28.07.2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie zakończył rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, które wpłynęły w okresie 01-04-...

Program "Aktywny Samorząd"

30.03.2016
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż Zarząd PFRON w dniu 22 lutego 2016 przyjął uchwałę nr 3/2016 dotyczącą kierunków działań...

Jak poprawnie wypełnić wnosek o świadczenie wychowawcze?

20.03.2016
Urzędy będą przyjmować wnioski od 1 kwietnia. Pośpiech nie jest jednak konieczny. Na złożenie go mamy trzy miesiące. I nawet jeśli formularz trafi do...