Witaj na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Sławnie

Aktualności

04.03.2019

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w...

Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc w formie dostosowanej do potrzeb.Program Pomocy Dzieciom został...
Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny...
Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w...

Realizacja projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim

11.01.2019
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez...

Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

08.01.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości...

Apel do rodziców w sprawie szczepień dzieci

16.11.2018
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie przekazuje w załączeniu list intencyjny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w...

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

28.10.2018
Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:zasiłek pielęgnacyjny – 184,...

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku

21.09.2018
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia   21  września 2018 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w...

Wnioski na 500plus, świadczenia rodzinne, "Dobry Start" i fundusz alimentacyjny

25.06.2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że w  bieżącym roku wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (...