Rodzina 500 plus w Gminie Sławno

Rodzina 500 plus w Gminie Sławno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie zakończył rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, które wpłynęły w okresie 01-04-2016 do 01-07-2016 r. Do analizy pozostały wnioski, gdzie zachodzi koordynacja i będą one rozpatrzone przez marszałka województwa. Aktualnie wpływające wnioski będą rozpatrywane na bieżąco i nie zachodzi już możliwość wyrównania świadczenia od kwietnia. Świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca włącznie, to decyzja i wypłata będą do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10 dniu miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Wypłata świadczeń będzie się odbywać zgodnie z terminami zamieszczonymi w decyzjach, które otrzymali wszyscy wnioskodawcy.

W roku 2016 świadczenie wychowawcze, otrzymywane w ramach "Programu Rodzina 500 plus", w gminie Sławno otrzymało 1245 dzieci. Ogółem wypłacona kwota na świadczenie wychowawcze wyniosła 5 092 529 zł.
W poszczególnych miesiącach 2017 roku w gminie Sławno wypłacono:

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Liczba wypłaconych świadczeń 1143 1141 1163 1146  1148  1127  1124 1133
 1150 965
1205
1098
Kwota wypłaconych świadczeń 570 468,1 568 992,1 581 355 570 013,2 572 516,3
560 983,6
 561 158,7
 565 694
 571 030,8
 481    429,1
601 251,9
548 156,2

Ogółem wypłacona kwota na świadczenie wychowawcze w roku 2017 wyniosła: 6 753 049 zł.

W poszczególnych miesiącach 2018 roku w gminie Sławno wypłacono:

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Liczba wypłaconych świadczeń  1088  1102  1097 1095
 1080 1099
 1076  1090  1108      
Kwota wypłaconych świadczeń  543 532,4
 550 017,6
547 306,1
 546  266,8
 539 526,5
 548 683,5
 536 401,9
543 322,9
 552   695,9