Aktualności

Aktualności
Projekt „Aktywnym być!”
09.07.2019
Projekt „Aktywnym być!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt...
Świadczenie wychowawcze 500+ od 1 lipca 2019 roku
16.06.2019
Świadczenie wychowawcze „500+” według nowych zasad Od 1 lipca 2019 r. przestaje obowiązywać kryterium dochodowe i świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać na KAŻDE dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o świadczenie będzie można składać:Od  1 lipca 2019 r....
Realizacja projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim
11.01.2019
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „...
Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.
08.01.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.– „Zdecydowaliśmy się na poszerzenie kręgu osób, które...
Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
28.10.2018
Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap. Docelowo kwota tego zasiłku...
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku
21.09.2018
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia   21  września 2018 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych   gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.           Na podstawie...
Wnioski na 500plus, świadczenia rodzinne, "Dobry Start" i fundusz alimentacyjny
25.06.2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że w  bieżącym roku wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia "Dobry Start", świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane drogą...
RODO - unijne rozporządzenie o ochronie danych
13.06.2018
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sławnie, ul. Marszałka Józefa...
Fundacja Świetlik
21.05.2018
Główną misją fundacji Świetlik jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące głównie obszary wiejskie. Zaliczamy do nich osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową,...
Karta Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 roku
30.01.2018
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:- w wieku do ukończenia 18 roku życia,  - w wieku...

Strony