Aktualności

Aktualności
Projekt „Gmina Sławno stawia na rodzinę!”
19.01.2022
Projekt „Gmina Sławno stawia na rodzinę!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Głównym celem projektu jest zwiększenie...
dodatek osłonowy-logo rodziny
DODATEK OSŁONOWY
07.01.2022
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie...
Centrum wsparcia 800 70 2222
CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE PSYCHICZNYM
05.01.2022
Kryzys psychiczny to moment, kiedy czujesz, że problemy Cię przerastają, czujesz, że więcej już nie udźwigniesz. Jego powodem może być także śmierć bliskiej osoby, wiadomość o chorobie, ale także życie w ciągłym stresie. Przedłużanie się takiego stanu może prowadzić do depresji. Czasem załamaniu...
Logo kampanii zachowaj trzeźwy umysł
KAMPANIA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
02.12.2021
Tradycyjnie jak co roku Gmina Sławno w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przystąpiła do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. W ramach kampanii zostanie...
Opaski SOS dla Seniorów
Opaski SOS dla Seniorów
02.12.2021
Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” realizuje zadanie publiczne pod nazwą „BEZPIECZNI SENIORZY” współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach którego prowadzi dystrybucję opasek SOS dla seniorów z terenu...
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2020 ROKU
23.09.2021
ObwieszczeniePrezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia  22  września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz...
Szczepienia przeciw COVID-19
Szczepimy się
19.07.2021
Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz...
Logo telefonu zaufania
TELEFON ZAUFANIA
30.06.2021
28.06.2021 r. rozpoczął działalność Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla młodych ludzi doświadczających trudności osobistych lub krzywdzenia ze strony innych. Do kontaktu telefonicznego zapraszamy też rodziców i pedagogów.Telefon Zaufania działa w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i...
RODO - unijne rozporządzenie o ochronie danych
13.06.2018
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sławnie, ul. Marszałka Józefa...