Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

 Świadczeniami Rodzinnymi są:

  1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego   
  2. Świadczenia opiekuńcze
    • zasiłek pielęgnacyjny  
    • świadczenie pielęgnacyjne   
    • specjalny zasiłek opiekuńczy  
3.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
4. Świadczenie rodzicielskie