Wrzesień 2018

Wrzesień 2018
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku
21.09.2018
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia   21  września 2018 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych   gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.           Na podstawie...