Styczeń 2019

Styczeń 2019
nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY
30.01.2019
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY. 
Realizacja projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim
11.01.2019
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „...
Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.
08.01.2019
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.– „Zdecydowaliśmy się na poszerzenie kręgu osób, które...