Wrzesień 2019

Wrzesień 2019
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2018 ROKU
23.09.2019
ObwieszczeniePrezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 23 września 2019 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256...