Listopad 2019

Listopad 2019
Dziecko w rodzinie
25.11.2019
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, w związku z realizowanym projektem o charakterze społecznym pn. "Dziecko w Rodzinie" pragnie zwrócić uwagę rodziców na to, że zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia jest ustawowym obowiązkiem. Więcej informacji w ulotce przesłanej przez...
Wypoczynek zimowy
24.11.2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie infomuje, że przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet  Wiejskich „Gospodyni” organizuje wypoczynek zimowy w Kudowie-Zdrój dla dzieci rodziców ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Termin wyjazdu 10.01.-19.01.2020 r.,...