Świadczenie wychowawcze 500+ od 1 lipca 2019 roku

Świadczenie wychowawcze 500+ od 1 lipca 2019 roku

Świadczenie wychowawcze „500+” według nowych zasad

Od 1 lipca 2019 r. przestaje obowiązywać kryterium dochodowe i świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać na KAŻDE dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o świadczenie będzie można składać:

  • Od  1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem konta bankowego, platformy Epuap lub Emp@tia;
  • Od  1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Ośrodka.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli  wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

!!UWAGA!!

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Przykład
Janina Nowak posiada dwoje dzieci w wieku 3 i 14 lat. Na młodsze dziecko pobiera przyznane decyzją do 30.09.2019 r. świadczenie wychowawcze. W dniu 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną Pani Janina składa zarówno wniosek na pierwsze dziecko (14 lat), na które jeszcze nie pobierała świadczenia wychowawczego, jak i na drugie dziecko (3 lata).

Przykład
Janina Nowak posiada dwoje dzieci w wieku 3 i 14 lat. Na oboje dzieci pobiera przyznane decyzją do 30.09.2019 r. świadczenie wychowawcze. W dniu 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną Pani Janina składa wniosek na oboje dzieci.

Pozostałe zmiany w procesie przyznawania świadczenia „500+”

1. Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

2. Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczenia zostanie zastąpiona informacja o przyznaniu 500+. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego będzie można odebrać informację w postaci papierowej. Świadczenia w obecnym okresie zasiłkowym będą przyznawane do 31 maja 2021 r.

3. W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostanie ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

4. Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Termin złożenia wniosku

Ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia wychowawczego

Do 31 sierpnia 2019 r. 

Do 31 października 2019 r. 

1 - 30 wrzesień 2019 r. 

Do 30 listopada 2019 r. 

1-31 październik 2019 r. 

Do 31 grudnia 2019 r. 

1-30 listopad 2019 r. 

Do 31 stycznia 2020 r. 

1-31 grudzień 2019 r. 

Do 29 lutego 2020 r. 

 Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r.