DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY

DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie od kwietnia 2019 r. prowadzi działania w zakresie przyznawania dodatku mieszkaniowego i energetycznego.

Więcej informacji na temat w/w świadczeń pod adresem http://gops.ugslawno.pl/content/dodatek-mieszkaniowy-i-energetyczny