DODATEK OSŁONOWY-KOMUNIKAT

DODATEK OSŁONOWY-KOMUNIKAT

Od dnia 10/02/2022 wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będą ponownie przyjmowane przez pracowników ośrodka w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33.