KAMPANIA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

KAMPANIA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
Logo kampanii zachowaj trzeźwy umysł

Tradycyjnie jak co roku Gmina Sławno w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przystąpiła do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. 

W ramach kampanii zostanie podjętych szereg działań profilaktycznych skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

W ubiegłorocznej edycji trzech uczniów ze szkół z terenu naszej gminy otrzymało wyróżnienia za uczestnictwo w konkursach organizowanych w ramach akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł. Pragniemy podziękować dotychczasowym realizatorom i uczestnikom działań, a także zaprosić do ponownego udziału w kolejnej edycji kampanii.