Linia pomocy pokrzywdzonym

Linia pomocy pokrzywdzonym

Linia pomocy pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Pod nr telefonu + 48 222 309 900 osoby pokrzywdzone przestępstwem i świadkowie przestępstw moga otrzymać wsparcie 24 godziny / 7 dni w tygodniu.

Więcej informacji w załączonej ulotce.

Do pobrania: