NUMERY TELEFONÓW

NUMERY TELEFONÓW
Dodatkowe nr telefonów

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną 
i wzrostem liczby zachorowań na COVID 19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Sławno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sławnie uruchomił dwa dodatkowe numery telefonów dostępne w godzinach 730 - 1530.

Nr 887-135-135 przeznaczony jest dla osób chcących skorzystać z różnych form wsparcia zapewnionych przez Ustawę o pomocy społecznej;

Nr 798-706-184 przeznaczony jest dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Zespołu Interdyscyplinarnego, który prowadzi procedurę Niebieskiej Karty.