Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 dla Poddziałania: IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 dla Poddziałania: IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"