OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  • świadczenia "Dobry Start",
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP) - od dnia 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia. 

WAŻNE!

Nie ma potrzeby składania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) w roku 2020, gdyż na ten rok świadczenia są już przyznane informacjami wydanymi po 01-07-2019 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że druki wniosków wystawione są w wejściu do pokoju świadczeń rodzinnych i wychowawczych, można je także pobrać ze strony gops.ugslawno.pl (należy je wydrukować i uzupełnić odręcznie). Przy głównym wejściu oraz przy wejściu do działu świadczeń znajdują się skrzynki, do których należy wrzucać kompletnie wypełnione wnioski. 

Informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start (300+) będą wysyłane do wnioskodawców na podane adresy poczty elektronicznej z adresu gops.swiadczenia@wp.pl. Są to wiadomości generowane automatycznie i nie wymagają odpowiedzi. W przypadku otrzymania takiej informacji z innego adresu email prosimy o kontakt osobisty lub pod nr tel. 44 755 18 54. 
Świadczenie ,,Dobry Start” na uczniów pełnoletnich będzie wypłacane po dostarczeniu zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły.

Od 1 października 2020 r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosić będzie 900,00 zł na osobę.  Będzie miało  zastosowanie pierwszy raz we wnioskach na okres świadczeniowy zaczynający się 1 października 2020 r. Od tej daty zacznie także obowiązywać w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego mechanizm "złotówka za złotówkę" - w przypadku, gdy dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia alimentacyjnego przysługującego danej osobie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy różnica jest niższa niż 100,00 zł świadczenie nie przysługuje.

Poniżej znajduje się przykład (rodzina z trójką dzieci - jedno uczęszcza do liceum, dwoje do szkoły podstawowej) poprawnie wypełnionych wniosków o świadczenie Dobry Start, świadczenia rodzinne oraz ulotka informacyjna.