POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ

POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest inicjatorem 13 edycji ogólnopolskiego konkursu  „Policjant, który mi pomógł”. 

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu trwa do 31 maja 2020 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie http://www.policjant.niebieskalinia.pl/ . Formularze zgłoszeniowe mozna nadsyłać na adres pogotowie@niebieskalinia.pl, bądź pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.