Zaktywizowany=Zatrudniony

Zaktywizowany=Zatrudniony
Firma Semius Sp. z.o.o. informuje, że od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2021 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Grupa docelowa projektu to 84 osoby (51K, 7ON, 51 osób 50+) w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałe na obszarze województwa łódzkiego.
 
Grupa docelowa składać ma się z :
 
- 80 % os. bezrobotnych, tj. 67 os.
- 20% os. biernych tj. 17 os.
- min. 60%K tj. 51
- min. 8% os. ON tj. 7 os
- min. 44% os. długotrwale bezrobotnych tj. 37 os
- min. 50% os. maks. ISCED 3 tj. 42
- min. 30% GD będą stanowiły os. zamieszkałe na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj. Tomaszów Mazowiecki, Sieradz, Wieluń, Radomsko, Zduńska Wola, Ozorków , Kutno – 26 os.
- min 60% GD będą stanowiły osoby zamieszkałe na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą, niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa łódzkiego na koniec grudnia 2018, tj: powiat kutnowski, powiat łaski, powiat łęczycki, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat pajęczański, powiat poddębicki, powiat tomaszewski, powiat wieluński, powiat zduńskowolski, powiat zgierski, powiat brzeziński. – 51 os.
 
Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:
 
1. Diagnoza Predyspozycji i możliwości uczestnika projektu – Indywidualny Plan Działania.
2. Szkolenia zawodowe „Szyte na miarę”.
3. Pośrednictwo pracy.
4. Staż zawodowy.
 
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektowej http://zaktywizowanyzatrudniony.semius.pl/index.php/dzialania-w-projekcie/.