Marzec 2021

Marzec 2021
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 dla Poddziałania: IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"
17.03.2021
II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę
Marcowe propozycje KRUS dla dzieci
09.03.2021
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia ofertę konkursów dla dzieci z województwa łódzkiego.Więcej infomacji w załącznikach.