I posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławnie

I posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławnie

W środę, 15 listopada 2023 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Sławnie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławnie.

 Otwarcia spotkania dokonał Wójt Gminy Sławno Pan Tadeusz Wojciechowski, przedstawiając ogólne założenia pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

Nowelizacja ustawy o przemocy domowej nałożyła na gminy obowiązek powołania nowych zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej. Stosując się do znowelizowanych przepisów Wójt Gminy Sławno zarządzeniem z dnia 15 września 2023 roku powołał Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele: ośrodka pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, policji, organizacji pozarządowych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi.

W spotkaniu oprócz osób wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego uczestniczyli goście zaproszeni tj.

Komendant Powiatowy PSP w Opocznie st, bryg. Dariusz Polański

Zastępca Wójta Gminy Sławno Pani Beata Szlęzak

Sekretarz Gminy Sławno Pan Andrzej Mazur.

Podczas pierwszego posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w osobie Iwony Włodarczyk oraz Zastępcy Przewodniczącego Zespołu w osobie Haliny Podwysockiej ? Pawlik.