Ważne linki

Ważne linki
 • Urząd Gminy w Sławnie
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332  Sławno
  pow. opoczyński, woj, łódzkie

Tel. 44 755 18 50
Fax.44 755 18 51
e-mail : sekretariat@ugslawno.pl
http://www.ugslawno.pl

 • Starostwo Powiatowe w Opocznie
  ulica Kwiatowa 1a, 26 ? 300 Opoczno

telefon i faks 44 736 15 00/01
e-mail: powiatopoczno@opocznopowiat.pl

http://www.opocznopowiat.pl/

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego   
  al. Piłsudskiego 8,    90-051 Łódź

tel. 42 663 30 00

42 663 33 80 

tel. kom. 695 356 594

e-mail: info@lodzkie.pl

http://www.lodzkie.pl

 

 • Łódzki  Urząd  Wojewódzki
  ul. Piotrkowska 104,   90-926 Łódź
   

tel.: (42)664-10-00, (42)664-10-01
e-mail: biuroprasowe@lodz.uw.gov.pl
http://www.lodz.uw.gov.pl

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
  ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno
tel/fax 44 736-14-64, 754-25-69 
 
 • Powiatowy  Urząd  Pracy w Opocznie
  ul. Armii Krajowej 2 A,   26-300 Opoczno
tel/faks: (44) 736-14-45, 736-14-46, 736-14-47, 736-14-48
 
 • Komisariat Policji w Paradyżu   
  26-333 Paradyż, ul. Opoczyńska 4
Telefon: (044) 758 40 07      Fax: (044) 755 03 25
Telefon alarmowy: 997
Komendant Policji w Paradyżu
Telefon: (044) 755 04 72
 
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej
  Olszowiec 56, 26 - 332 Sławno
tel/fax (44) 757-19-17
e-mail: scwi@wp.pl