Aktualności

Aktualności
      DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ?Opieka Wytchnieniowa? dla Jednostek...
W dniu 2 lutego 2024 roku szczęśliwie powróciły dzieci z zimowiska w Zakopanem. W załączeniu galeria
W dniu 30 stycznia 2024 roku w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławnie, ul. Zielona 2 rozpoczęły się zajęcia dla dzieci organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzieci miło spędziły czas na zabawach ruchowych i manualnych.
W dniu 26 stycznia odbyło się I posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławnie w 2024 r. Na posiedzeniu omówiono ogólne założenia funkcjonowania Zespołu i pracy na rok bieżący.
Grupa 38 uczniów z terenu Gminy Sławno w dniu 27.01.2024 r. rozpoczęła ferie zimowe  wyjazdem do Zakopanego.   Turnus będzie trwał do 02.02.2024r. Dzieci są zakwaterowane w Ośrodku wypoczynkowym ,, Zakopiec ??. Dla większości uczestników wypoczynek został dofinansowany ze środków KRUS. W trakcie...
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, iż ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane. Wnioski o przyznanie...
Tradycyjnie jak co roku we wszystkich szkołach na terenie Gminy Sławno rusza kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Zachęcamy do aktywnego udziału.

Strony