Kontakt

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33

26-332 Sławno

tel. i fax. /44/ 755 18 54

pracownicy socjalni wew. 1

księgowość wew. 2 

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy wew. 3 

887 135 135 - pomoc społeczna

798 706 184 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Interdyscyplinarny

gops.slawno@wp.pl

      Godziny otwarcia Ośrodka:

od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530