Podsumowanie przygotowań do Programu "Rodzina 500 plus" w Gminie Sławno

Podsumowanie przygotowań do Programu "Rodzina 500 plus" w Gminie Sławno

30-03-2016 zakończono cykl spotkań odnośnie realizacji Programu „Rodzina 500+” na terenie Gminy Sławno. Zebrania odbywały się w szkołach na terenie gminy, a prowadzone były przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie – Joannę Stołek i Annę Stefańską. Podczas spotkań, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców wydawano i pomagano wypełniać wnioski, udzielano wszelkich informacji  na temat realizacji Programu, wyjaśniano wszelkie niejasności. Kwestiami, które najbardziej nurtowały rodziców były kryteria uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze, bądź jedyne dziecko, a także sposób wypełniania wniosku. Ośrodek jako organ realizujący na terenie Gminy Sławno założenia Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci otrzymał z województwa rządowe fundusze na przygotowanie wszelkich kwestii związanych z realizacją zadania. Z otrzymanych środków zakupiono m.in. nowoczesny sprzęt komputerowy, meble oraz artykuły biurowe.
Przypominamy, że przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze rozpoczynamy 1 kwietnia o godzinie 730 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Terminy 500 plus