INFORMACJA

INFORMACJA
Informacja Kierownika GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Sławnie informuje o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami,
a także ich rodziny i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z Instytucją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

Informacje można przekazać pod
nr tel. 44 755 18 54 lub na adres: gops.slawno@wp.pl.