ZMIANY W DODATKACH MIESZKANIOWYCH

ZMIANY W DODATKACH MIESZKANIOWYCH

Od 5 stycznia 2021 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy wraz z dopłatą do czynszu dla najemców
i podnajemców lokali mieszkalnych.

Warunki niezbędne do otrzymania świadczenia to:

- na dzień 14 marca 2020 r. trzeba być najemcą lub podnajemcą mieszkania,
- dochód wszystkich dorosłych członków rodziny za rok 2019 oraz 3 miesiące bieżące – konieczne do wyliczenia dodatku wraz z dopłatą,
- na dzień składania wniosku dochód bieżący w przeliczeniu na jednego członka rodziny musi być niższy o 25% niż za cały rok 2019.

Więcej informacji w załączonej ulotce.

Do pobrania: